תנאי שימוש באתר:

© כל הזכויות שמורות לדן רוטשילד. כל החומר המתפרסם באתר זה מוגן בזכויות יוצרים. אין להעתיקו, לשכפלו או להפיצו בשום דרך שהיא. מערכת האתר תעשה ככל שביכולתה לפקח על החומר המוצג ולתקן טעויות מידע באם יימצאו אך איננה תישא באחריות לחומרים המוצגים, לרבות במצב של פעילות זדונית באתר או פרסום חומרים שאינם ראויים על ידי המשתמשים. בעלי האתר אינם אחראיים לכל נזק שייגרם למשתמשים במידע המוצג באתר, בין אם נגרם הנזק במישרין או בעקיפין, ישירות או על ידי צד שלישי. המשתמש יישא את האחריות לשימוש במידע המוצג באתר באופן בלעדי. באם המשתמש אינו מסכים לתנאים לעיל הוא רשאי לצאת מן האתר. שימוש באתר מהווה הסכמה לתנאים לעיל. ט.ל.ח