על פי חוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח-1958, תקנות המהנדסים והאדריכלים (תנאים לרישוי) תשס"ח-2007 (שפורסמו 16.10.2007), ואמות המידה לרישוי שקבע רשם האדריכלים:

מי שנרשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים אחרי 8.1.2009, יחולו עליו חובת 3 שנות התמחות ובחינת הסמכה – בחינת רישוי באדריכלות, על מנת להפוך לאדריכל רשוי. תיתכן חובת בחינה גם על מי שנרשם בפנקס לפני תאריך זה בהתאם לתאריך הרישום ותאריך הבקשה לרישוי (הכל בכפוף לאמות המידה המפורסמות באתר הרשם).

הצלחה בבחינת הרישוי לאדריכלים מסמיכה את האדריכל לתכנן ולערוך בקשות להיתרים של מבנים מורכבים ללא הגבלת קומות, הגשת תכניות בנין עיר ובכך מבדילה אותו מאדריכל רשום ומהנדסאי בנין/אדריכלות אשר רשאים לתכנן "מבנה פשוט" בלבד כהגדרתו בתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), תשכ"ז-1967.

 

בחינת הרישוי נערכת אחת לשנה לכל הפחות. היא כוללת חלק עיוני וחלק מעשי. תוכן הבחינה מתפרסם באתר האינטרנט של המחלקה לרישום ורישוי מהנדסים ואדריכלים (רשם האדריכלים, משרד הכלכלה).

זימון לבחינה ניתן על ידי המחלקה, למי שעמד בקריטריונים של ההתמחות. פרסום מועד הבחינה מתבצע 60 יום מראש בעתונות ובאינטרנט.

אגרת הבחינה כ- 912 שקלים, משתנה מעת לעת. תוצאות הבחינה מתפרסמות, על פי ממוצע שנים קודמות כחודשיים וחצי (ועד 4 חודשים) לאחר הבחינה.

  

להלן היסטוריית תאריכי בחינת הרישוי באדריכלות:

בחינת רישוי אדריכלים פברואר 2023 

8.2.2023 (יום ד')

בחינת רישוי אדריכלים יוני 2022

9.6.2022 (יום ה')

בחינת רישוי אדריכלים נובמבר 2021 

25.11.2021 (יום ה')

בחינת רישוי אדריכלים מאי 2021

25.5.2021 (יום ג')

מיקום הבחינה: מרכז הירידים אקספו תל אביב

מבנה הבחינה: עיונית 3.5 שעות, מעשית 5 שעות ובהתאם להנחיות רשם האדריכלים

בחינת רישוי אדריכלים ספטמבר 2020 

24.9.2020 (יום ה') - תיקון - נדחה ל 26.11.2020 (יום ה')

מיקום הבחינה: אקספו תל אביב

מבנה הבחינה: עיונית 3.5 שעות עם חומר פתוח, מעשית 5 שעות עם חומר פתוח

הערות: מדובר בבחינת יולי 2020 שנדחתה לספטמבר עקב מגפת הקורונה. הבחינה עם מסיכה. עד 50 איש באולם של 150 מ"ר ומעלה ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.

בחינת רישוי אדריכלים ינואר 2020

20.1.2020 (יום ב')

מיקום הבחינה: מרכז הירידים אקספו תל אביב

מבנה הבחינה: עיונית 3.5 שעות עם חומר פתוח, מעשית 5 שעות עם חומר פתוח

בחינת רישוי אדריכלים יולי 2019

29.7.2019 (יום ב')

מיקום הבחינה: מרכז הירידים - אקספו תל אביב

מבנה הבחינה: עיונית 3.5 שעות עם חומר פתוח, מעשית 5 שעות עם חומר פתוח

הערות: הבחינה העיונית הופכת לבחינה ממוחשבת

בחינת רישוי אדריכלים ינואר 2019

17.1.2019 (יום ה')

מיקום הבחינה: גני התערוכה תל אביב

מבנה הבחינה: עיונית 3.5 שעות עם חומר פתוח, מעשית 5 שעות עם חומר פתוח

הערות: לראשונה פורסמו חומרי רקע לבחינה המעשית (כגון תשריט ותקנון תב"ע) מספר ימים לפני הבחינה

בחינת רישוי אדריכלים דצמבר 2017

27.12.2017 (יום ד')

מיקום הבחינה: גני התערוכה תל אביב, מרכז הירידים

מבנה הבחינה: עיונית 3.5 שעות עם חומר פתוח, מעשית 5 שעות עם חומר פתוח

בחינת רישוי אדריכלים פברואר 2017

14.2.2017 (יום ג')

מיקום הבחינה: גני התערוכה תל אביב

מבנה הבחינה: עיונית 3.5 שעות עם חומר פתוח, מעשית 5 שעות עם חומר פתוח

בחינת רישוי אדריכלים אפריל 2016

18.4.2016 (יום ב')

מיקום הבחינה: גני התערוכה תל אביב, מרכז הירידים

מבנה הבחינה: עיונית 3.5 שעות עם חומר פתוח, מעשית 5 שעות עם חומר פתוח

בחינת רישוי אדריכלים יולי 2015

14.7.2015 (יום ג')

מיקום הבחינה: גני התערוכה תל אביב

מבנה הבחינה: עיונית 3.5 שעות עם חומר פתוח, מעשית 5 שעות עם חומר פתוח

הערות: תיקון 101 לחוק נכלל בבחינה. כמו כן תמ"א 35, תמ"א 38, תקנות ודינים נוספים על פי מסמך "מרישום לרישוי" המפרט את החומר המלא לבחינה.

בחינת רישוי אדריכלים נובמבר 2014

18.11.2014 (יום ג')

מיקום הבחינה: גני התערוכה תל אביב

מבנה הבחינה: עיונית 3.5 שעות עם חומר פתוח, מעשית 5 שעות עם חומר פתוח

הערות: נוספו שאלות על תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן 1990

בחינת רישוי אדריכלים מרץ 2014

5.3.2014 (יום ד')

מיקום הבחינה: גני התערוכה תל אביב

מבנה הבחינה: עיונית 3.5 שעות עם חומר פתוח, מעשית 4.5 שעות עם חומר פתוח

בחינת רישוי אדריכלים 2013

12.2.2013 (יום ג')

מיקום הבחינה: גני התערוכה תל אביב

מבנה הבחינה: עיונית 3 שעות עם חומר פתוח, מעשית 5 שעות עם חומר פתוח

הערות: מתכונת חדשה לבחינה בעקבות מסקנותיה של הועדה המייעצת לרשם האדריכלים. בוטלה שאלת האחריות הציבורית. בוטלה שאלת השרטוט העיוור. התווסף חלק המבקש לתכנן מבנה ציבור של כ-5000 מ"ר בקנה מידה 1:250. בוטל השימוש במחשב נייד

בחינת רישוי אדריכלים 2012

23.2.2012 (יום ה')

מיקום הבחינה: מלון דייויד אינטרקונטיננטל תל אביב

מבנה הבחינה: עיונית 3 שעות עם חומר פתוח, מעשית 4 שעות עם חומר פתוח ומחשב נייד

הערות: לא התקיימה בחינת רישוי אדריכלים בשנת 2011

בחינת רישוי אדריכלים 2010

14.12.2010 (יום ג')

מיקום הבחינה: אוניברסיטת תל אביב

מבנה הבחינה: עיונית 3 שעות עם חומר פתוח, מעשית 4 שעות עם חומר פתוח ומחשב נייד

בחינת רישוי אדריכלים אוקטובר 2009

27.10.2009 (יום ג')

מיקום הבחינה: גני התערוכה תל אביב

מבנה הבחינה: עיונית 3 שעות עם חומר פתוח, מעשית 4 שעות עם חומר פתוח ומחשב נייד

בחינת רישוי אדריכלים ינואר 2009

29.1.2009 (יום ה')

מיקום הבחינה: גני התערוכה תל אביב

מבנה הבחינה: עיונית 3 שעות עם חומר פתוח, מעשית 4 שעות עם חומר פתוח ומחשב נייד

בחינת רישוי אדריכלים 2008

25.6.2008 (יום ד')

מיקום הבחינה: גני התערוכה תל אביב, הבניין העגול

מבנה הבחינה: עיונית 3 שעות עם חומר פתוח, מעשית 4 שעות עם חומר פתוח ומחשב נייד

הערות: הבחינה הראשונה שהתקיימה

 

תגיות: מבוא, הבחינה, הקורס, פורום, הרשמה, צור קשר

 

architect-license-demo